Flaggningsmeddelande i Munters Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556041-0606 Munters Aktiebolag
InstrumentSE0009806607 A-class shares
InnehavareODIN Forvaltning AS
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-02-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 000 000
 - direkt innehavda rösträtter13 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,08069 %
 - direkt innehavda rösträtter7,08069 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,08069 % 13 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,08069 % 13 000 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 000 000
 - andel av rösträtter7,08069 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.