Teknikkoncernen Sdiptech förvärvar samtliga aktier i Rolec Services och One Stop Europe, tillsammans kallat Rolec. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rolec är specialiserade inom utveckling och tillverkning av ett brett utbud av laddningsutrustning och -system för elfordon, EV. Rolec har en omsättning på 23 miljoner brittiska pund och ett rörelseresultat före skatt på 7 miljoner brittiska pund.

Rolec är Sdiptechs åttonde affärsenhet i Storbritannien och kommer att ingå i affärsområdet Water & Energy med start i februari 2021.

Vid transaktionsdagen värderas företaget till 65,2 miljoner brittiska pund på kassa- och skuldfri basis, varav 58,0 miljoner brittiska pund betalas på tillträdesdagen och finansieras med egna medel och bankkrediter.

Den slutliga köpeskillingen, som regleras i slutet av en earn-out-period, kommer att uppgå till mellan 58,0 och 80,0 miljoner brittiska pund, beroende på bolagets resultatutveckling under earn-out-perioden. En slutlig total köpeskilling som är högre än det nuvarande värdet på 65,2 miljoner brittiska pund förutsätter också en högre resultatnivå än nuvarande.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire