Valberedningens ledamöter inför Dustins årsstämma 2018/2019 har nu utsetts.

I enlighet med beslut på Dustins årsstämma i december 2018 har följande ledamöter i

valberedningen utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 mars 2019.
  • Caroline Berg, Axel Johnson AB/Axmedia AB, ordförande i valberedningen
  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
  • Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Dustin

Group AB (publ), Attn Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via epost: sara.edlund@dustin.se.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se,070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning. 

Dustin har mer än 1500 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.