Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2019 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.
 
En engelsk översättning av Årsredovisningen 2019 kommer att publiceras på bolagets hemsida omkring den 8 april 2020.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 klockan 17.00 (CEST).

Jan Bengtsson, VD Poolia, tel: +46 (0) 73 600 68 10

Kent Thudén, Ekonomichef Poolia, tel: +46 (0) 73 600 68 50

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.