Fondspararna gör 1,9 fondbyten per konto i augusti. Det är 6 procent fler än i juli, visar statistik från 660 000 fondkonton hos Avanza.

"Augusti har präglats av börsrekord på löpande band och stora inflöden till aktiefonder. Privatspararna växlar upp fondsparandet till nivåer som vi inte sett sedan rekordhandeln i januari. Tydlig är också trenden mot billiga fonder och 8 av de 10 mest köpta aktiefonderna är indexfonder", säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Månadens klart mest köpta fonder är globalfonder.

Mest köpta Mest sålda
Globalfonder Asienfonder
Teknikfonder Europafonder
Nordamerikafonder Tillväxtmarknadsfonder
Blandfonder Rysslandsfonder
Sverigefonder Råvarufonder
Källa: 660 000 fondkonton hos Avanza.

"En globalfond är en bra bas i sparandet. Inte bara för att den ger del av alla världens marknader, utan också för att den ger en bättre mix av branscher än vad en traditionell Sverigefond gör. Stockholmsbörsen består till hög grad av verkstadsbolag och banker, men är relativt tunn på nya snabbväxande teknik- och läkemedelsbolag", säger Kull.

Förutom globalfonder utmärker sig teknik- och USA-fonder på köplistan.  

"Stark börsutveckling i USA tillsammans med den rekordsvaga kronan har lyft svenskarnas USA-fonder, vilka stigit med i snitt 20 procent i år. Privatspararna har köpt fonderna hela året och följer här de stora globala investerarna, vilka har ökat sin exponering mot amerikanska aktier till den högsta nivån på över tre år. Innan du fyller på portföljen med en ren USA-fond bör du dock ha i åtanke att din eventuella globalfond till hälften består av amerikanska bolag", säger Kull.

På säljlistan utmärker sig Asien- och råvarufonder.    

"Spararnas riskaptit gäller inte alla typer av fonder, utan fonder inriktade mot tillväxtmarknaderna lämnas på bred front. Här är det risken för ett eskalerande handelskrig, den starka dollarn och tecken på svagare tillväxt i Kina som spökar", säger Kull.  

Fondhandel privatpersoner

+----------------+------------+---------+----------+-------+----------------+
| |Augusti2018 | Juli|Förändring|Augusti|Förändring år % |
| | | 2018 | månad % | 2017 | |
+----------------+------------+---------+----------+-------+----------------+
|Fondaffärer per | 1,9| 1,8| 6| 1,8| 6|
|konto och mån, | | | | | |
|st | | | | | |
+----------------+------------+---------+----------+-------+----------------+
|Fondaffärer, st.| 1 275 900|1 139 400| 12|929 000| 37|
+----------------+------------+---------+----------+-------+----------------+
|Fondaffärer per | 42 500| 38 000| 12| 30 000| 42|
|dag, st. | | | | | |
+----------------+------------+---------+----------+-------+----------------+
|Omsättning i | 9 200| 8 500| 8| 6 800| 35|
|fondsparandet, | | | | | |
|MSEK | | | | | |
+----------------+------------+---------+----------+-------+----------------+
|Omsättning i | 10| 10| 0| 5| 100|
|fondsparandet, | | | | | |
|%* | | | | | |
+----------------+------------+---------+----------+-------+----------------+

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. Källa: Avanza

För mer information:

Johanna Kull, sparekonom Avanza, telefon 070-452 48 34, avanza.se