Styrelsen i Mekonomen AB (publ) har beslutat att utnyttja mandatet att återköpa egna aktier i syfte att täcka bolagets förpliktelser för det av årsstämman 2019 beslutade långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet ("LTIP 2019"). Återköp av aktier sker mellan 3-10 juli 2019.

För att täcka bolagets åtaganden enligt det av årsstämman 2019 beslutade "LTIP 2019" har styrelsen beslutat att återköpa högst 105 000 aktier. Styrelsens beslut har fattats i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2019. Återköpen kommer att ske mellan den 3-10 juli 2019. Återköpen görs på Nasdaq Stockholm till för var tid gällande intervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Det totala antalet registrerade aktier i Mekonomen är 56 416 622. Bolaget innehar 63 250 egna aktier per den 2 juli 2019.

För ytterligare information, kontakta;

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Helena Effert, IRO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: helena.effert@mekonomengroup.com