Flaggningsmeddelande i Capio AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556706-4448 Capio AB (publ)
InstrumentSE0007185681 Ordinary Shares
InnehavareJPMorgan Asset Management Holdings Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-08-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 177 799
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter7 177 799
Andel
 - aktier5,085 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,085 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,085 % 7 177 799
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,085 % 7 177 799
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagJPMorgan Asset Management (UK) Limited
 - antal rösträtter7 177 799
 - andel av rösträtter5,085 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 177 799
 - andel av rösträtter5,085 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNatasha Mondon
 - telefon+441202325175
 - mejlemea_doi_compliance@jpmchase.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.