I pressreleasen avseende Invajo tecknar utvecklingsavtal med G-W1 AB så är datumet när parterna ingick avtalet fel. Invajo och G-W1 AB ingick avtalet idag den 22 maj 2020 och inte den 22 april som framgår i tidigare pressreleasen.

Korrekt pressmeddelande följer nedan:

Invajo Technologies AB (publ) (”Invajo”) tecknar utvecklingsavtal med Google Ventures svenskbaserade venture design-byrå G-W. 
 
Invajo har idag den 22 maj 2020 ingått avtal med venture design-byrån G-W (G-W1 AB) innehållandes ett utvecklingsuppdrag med fokus på tillväxtdriven konceptutveckling och design.

- David Prentell har i sitt G-W samlat kompetens i ett team som jag ser som exceptionellt starkt, nästan unikt. De har varit ledande i Googles designutveckling och full service-byrå för ompositioneringen av Google Ventures efter omorganisationen inom Alphabet, vilket nästan talar för sig självt, kommenterar Fredrik Berglund, VD på Invajo.

- Invajos koncept ser jag som väldigt intressant ur flera aspekter. Förutom konceptet i sig så måste den globala potentialen och den mycket tilltalande tillväxtstrategin lyftas fram som väldigt passande för just vår kompetens, varpå det ska bli väldigt spännande att se vilka resultat vi kan nå tillsammans säger David Prentell, VD och Growth Partner på G-W.

Som del i avtalet så har G-W även möjligheten att bli aktieägare i Invajo då en del i avtalet även stipulerar möjligheten för Invajo att välja att del av ersättningen sker med aktier genom kvittning. Nödvändiga beslut och fullständiga villkor hänförliga till nyttjandet av en eventuell kvittning kommuniceras vartefter beslut fattas eller fullständiga villkor fastställs.

Not: G-W bedriver verksamheten under domänen www.grafikwerket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berglund, CEO, Invajo Technologies AB
E-post: fredrik@invajo.com
Telefon: +46 73 396 99 22

Om Invajo
Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

Invajo Technologies AB är ett publikt bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market och handlas under namnet “INVAJO”.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Nyheter