Nilar, en leverantör av batterier och tillverkare av stationära energilagringssystem, redovisar en minskad omsättning och ökad förlust i det tredje kvartalet 2021, jämfört med året innan. Bolaget varslar också personal i samband med rapportredovisningen.

Omsättningen sjönk 28,0 procent till 5,4 miljoner kronor (7,5). Försäljningen har påverkats av att Nilars kunder inte kunnat leverera kompletta system till slutkunder på grund av komponentbristen. Detta har resulterat i att Nilars egna försäljning av system och batterier till kunderna varit negativt påverkad.

"Dessutom har problem med produktstabilitet och produktkvalitet uppstått vid upprampning av produktionen. För att ta itu med nämnda utmaningar kommer Nilar tillfälligt att trappa ned produktionen i Gävle och pausa utbyggnaden av anläggningen i Paldiski", säger vd Erik Oldmark.

Följderna av detta blir att bolaget varslar 110 anställda i Gävle och Täby. Nedskärningarna i Täby avser tjänstemän.

Ebitda-resultat blev -93,0 miljoner kronor (-42,6).

Rörelseresultatet blev -112,2 miljoner kronor (-58,3).

Resultatet efter skatt blev -100,0 miljoner kronor (-75,6).

Nilar, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning5,47,5-28,0%
EBITDA-93,0-42,6
Rörelseresultat-112,2-58,3
Nettoresultat-100,0-75,6
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se