Enligt Husqvarna AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att få sådan aktie omvandlad till B-aktie. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, är Husqvarna AB skyldigt enligt lag om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni 2021 har, på begäran av aktieägare, 3 A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster uppgår därefter till 157 919 822,6.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 576 343 778 aktier varav 111 428 272 A-aktier och 464 915 506 B-aktier.

Informationen är sådan som Husqvarna AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2021, klockan 21:00.
 

För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, Vice President, Investor Relations
ir@husqvarnagroup.com;0702-100 451

 

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.
Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder.