Flaggningsmeddelande i Rejlers AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556349-8426 Rejlers AB (publ)
InstrumentSE0000123671 B
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 999 550
Antal rösträtter1 999 550
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-12-30
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 444 470
 - direkt innehavda rösträtter1 444 470
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,34 %
 - direkt innehavda rösträtter4,08 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,08 % 1 444 470
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,08 % 1 444 470
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 444 470
 - andel av rösträtter4,08 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.