Världsbanken har emitterat 1 mdr kr i gröna obligationer för att finansiera vattenreningsprojekt och projekt för att bevara den marina miljön. Swedbank Robur har agerat ankarinvesterare och förvärvat 550 mkr i emissionen.

De 17 hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030 är viktiga utgångspunkter i Swedbank Roburs strävan efter att bidra till en långsiktigt hållbar värld. Som exempel har Swedbank Robur i år också lanserat en ny aktiefond, Swedbank Robur Global Impact, som investerar i företag som på olika sätt bidrar till att uppnå FNs hållbarhetsmål. Nu tar Swedbank Robur ytterligare ett steg och bidrar till att finansiera Världsbankens arbete med att säkerställa tillgången till rent vatten och sanitet (hållbarhetsmål #6) samt bevarandet av våra marina resurser (hållbarhetsmål #14).  

-På Swedbank Robur är vi övertygade om att det som är långsiktigt hållbart också är långsiktigt lönsamt för våra sparare. Att investera i Värdsbankens obligationer för att finansiera FNs hållbarhetsmål är en fantastisk möjlighet för oss. Här bidrar vi konkret till att uppnå målen att dels säkra tillgången till rent vatten för en större del av världens befolkning, och dels att arbeta mot ett hållbarare nyttjande av våra marina resurser, säger Thomas Bäck ansvarig förvaltare, Swedbank Robur.

Med investeringen i Världsbankens gröna obligationer äger nu Swedbank Robur ca 7mdr kr i gröna obligationer totalt.

Läs mer om FNs 17 hållbarhetsmål här:
https://www.unescap.org/sites/default/files/UN_DPI_SDG_presentation_final.pdf

För mer information:
Thomas Bäck, ansvarig förvaltare, Swedbank Robur, tfn 08-585 92 488
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tfn 076 114 54 21

 [image]
 

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder ca 100 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totala antalet kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna och det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 175 miljarder SEK, varav drygt 800 miljarder SEK i fonder.