IT-konsultbolaget Exsitec meddelar att sex personer i ledningsgruppen, exklusive vd, har sålt delar av sitt aktieinnehav. Affären omfattar 155 000 aktier till kursen 176 kronor, en rabatt om 3,1 procent mot gårdagens stängningskurs.

Ledningsgruppens kvarvarande aktieinnehav, exklusive vd, är därefter 50 000 aktier samt 5 125 optioner. Dessa berättigar till köp av 512 500 aktier till ett lösenpris om 18 kronor.Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire