Flaggningsmeddelande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559135-0599 Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
InstrumentSE0010832204 Equity
InnehavareAmiral Gestion
 
Före transaktionen
Antal aktier1 753 224
Antal rösträtter1 753 224
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-05-23
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 133 546
 - direkt innehavda rösträtter3 133 546
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,07571 %
 - direkt innehavda rösträtter10,07571 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,07571 % 3 133 546
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,07571 % 3 133 546
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 133 546
 - andel av rösträtter10,07571 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnThomas Jourdheuil
 - telefon0140743568
 - mejladministration@amiralgestion.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.