Första kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 94,4 Mkr (85,0) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 11% (22%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 11% (15%)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 52,2 Mkr (46,9)
  • Kvartalet påverkades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (0,0)
  • Justerad EBITA uppgick till 26,2 Mkr (23,5) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 28% (28%)
  • Resultat efter skatt uppgick till 16,8 Mkr (14,2)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,26 kr (1,07) och efter utspädning till 1,26 kr (1,07)
  • Förvärvat 90% av Userlike UG efter rapportperiodens utgång
  • Lime har avtalat om upptagande av nytt banklån om 250 Mkr samt lösen av befintligt banklån om 50 Mkr efter rapportperiodens utgång
  • Beslutat att etablera Lime i Tyskland

 

VD:s kommentarer: Förvärv och etablering i Tyskland

Under första kvartalet har vi arbetat vidare med vår tigerstrategi - att anfalla när faran dyker upp genom fortsatta investeringar. Parallellt med ordinarie verksamhet har vi också förvärvat det snabbväxande SaaS-bolaget Userlike och bestämt oss för etablering i Tyskland.

Tillväxten under det första kvartalet 2021 blev 11 %, varav organisk tillväxt var 11 % jämfört med samma period föregående år. Verksamheten i Sverige fortsätter att fungera bra trots pandemin och nådde 11 % tillväxt. Övriga Norden och Nederländerna fortsätter däremot att vara mer påverkade av strikta restriktioner och växte enbart 10 %.
Trots att länderna utanför Sverige haft lägre tillväxt, på grund av pandemin, och vi kontinuerligt investerat mycket i försäljning, marknadsföring och produktutveckling, har lönsamheten fortsatt att vara stark. I första kvartalet blev den justerade EBITA-marginalen 28 %, vilket är i samma nivå som föregående år.

Bättre affärsklimat
Samtidigt som tillväxten utanför Sverige blev lägre än vad vi förväntat under första kvartalet, ser vi en trend där affärsklimatet fortsätter att förbättras. Under första kvartalet hade vi en god tillväxt i orderingången jämfört med föregående år. Vi har också vunnit ett flertal större nya affärer, inte minst inom våra fokusvertikaler och i Norge, Finland och Danmark. Vi välkomnar bland annat Ikano Bostadsutveckling, Ikano bolig A/S och Koja Oy som nya fastighetskunder, Fjordkraft AS och Bodens Energi som nya energikunder samt Lena Maskin AS och Avfallsteknik som nya partihandelskunder. Inom ärendehantering vann vi en offentlig upphandling till Nacka Kommun värd 5 MSEK.

Förvärv av tyska Userlike
Vi är också glada över att kunna meddela att vi idag har ingått avtal om att förvärva det snabbväxande SaaS-bolaget Userlike, tyska marknadsledare inom Unified Messeging. Userlike har 35 medarbetare och 4 MEUR i ARR. De har haft en stabil tillväxt på ca 30 % per år sedan 2014.

Userlike grundades 2011 med visionen att förbättra och förenkla kommunikationen mellan företag och deras kunder. Genom att samla inkommande meddelande - webbchat, Facebook messenger, Whatsapp, Linkedin etc - på samma ställe, kan företagen finnas där kunden är och erbjuda omedelbar service. Förvärvet av Userlike ger oss en förstärkt leveranskapacitet genom hela CRM-kedjan, då denna typ av funktionalitet skapar ett stort värde för såväl leadsgenererande aktiviteter som kundvård och support.
Userlike kommer att fortsätta att drivas som ett eget bolag inom Limekoncernen. Produkten kommer att säljas separat under Userlikes varumärke. Funktionaliteten kommer även att integreras med Limes CRM-lösningar och erbjudas som add-ons under Limes varumärke.

Nytt kontor i Tyskland
Förvärvet av Userlike ligger även i linje med Limes uttalade strategi att expandera till nya europeiska marknader. Med sitt huvudkontor i Köln erbjuder Userlike en naturlig ingång till den tyska marknaden. I augusti i år kommer Lime därför att öppna ett nytt kontor i Köln, med fokus på att sälja Limes CRM-lösningar.

Rekryteringen av en lokal säljchef och säljare kommer att påbörjas omgående och den tyska verksamheten ska under 2021 primärt fokusera på att etablera sig inom våra fokusvertikaler fastighet, energi, partihandel och konsult.

Överlämning
Efter 20 år av operativt arbete är det nu dags för mig att lämna över stafettpinnen till vår nya koncernchef, Nils Olsson. Jag är stolt över vad vi på Lime tillsammans har åstadkommit - en genomsnittlig tillväxt på 19% per år med 25 % EBITA-marginal är unikt.

Ofta får jag frågan varför vi på Lime har lyckats och varför jag har stannat så länge. Det enkla svaret på båda frågorna är människorna runtomkring mig, såväl kollegor som kunder. Jag har fått möjligheten att driva Lime tillsammans med mina bästa vänner, som ständigt stöttat och utmanat mig att utvecklas. Jag är otroligt imponerad av mina kollegors engagemang och fokus på att ständigt leverera högt värde till våra kunder. Tack för att jag har fått vara en del av laget!

Under mina år på Lime har vi tillsammans fått förtroendet från fler än 5 000 kunder inom de flesta möjliga och omöjliga branscher. Att jag har fått lära mig hur dessa företag arbetar med försäljning och kundvård, samtidigt som jag har fått vara med och utveckla deras arbetssätt, har varit väldigt stimulerande. Tack alla ni för att ni har valt att arbeta tillsammans med oss på Lime!

Om årsstämman tycker det är lämpligt hoppas jag kunna träda in i en ny roll i Limes styrelse. Jag har inga planer att lämna bolaget helt, utan vill vara nära verksamheten och stötta det så mycket som möjligt. Det har jag gjort i 20 år - och hoppas på 20 år till.

Trots att vi är stolta över det vi har åstadkommit är vi inte nöjda. Förvärvet av Userlike och beslutet om etablering i Tyskland är ett bra exempel på detta. Som tillväxtbolag ska vi alltid sträva efter att bli bättre. Med Nils får vi en fantastisk ledare som tillsammans med ett exceptionellt lag kommer lyfta oss till nästa nivå.

Over and out!

/Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)

Läs hela rapporten i bifogad PDF
 

Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-mars 2021

Tisdagen den 27 april kl 09:30, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och tillträdande VD och koncernchef, Nils Olsson, kommenterar den publicerade rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida.

Länk till webcasten finner ni här. (https://register.gotowebinar.com/register/3550719284587394318)
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)
Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.tech
Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Nils Olsson, COO / +46 736-44 48 55 / nils.olsson@lime.tech

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl.08.00 CET.

 

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 300 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se