Ytrade Group AB är en modern e-handelsaktör som utvecklat och driver den digitala marknadsplatsen Yaytrade.com. Fokus ligger på nischerna second hand-mode och överskottslager vilket gör Ytrade till en del av konceptet cirkulärt mode. Bolaget befinner sig nu i den spännande fasen att skala upp verksamheten. Risken är därmed hög. Men med ett tydligt värdeskapande erbjudande och ett starkt team som har påvisade förmågor tror vi på snabb tillväxt över de kommande åren. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per på 5,0 kronor för de kommande 6-12 månaderna.

Ytrade har utvecklat en teknisk plattform på vilken den digitala marknadsplatsen Yaytrade.com drivs. På plattformen kan privatpersoner sälja second hand-kläder (C2C) samtidigt som partnervarumärken att sälja ut prover och överskottslager via digital pop up-butik (B2C). Med de två affärsmodellerna är bolaget en del av konceptet cirkulär mode – en del av modebranschens bidrag till en grönare värld.

Ytrade är ett mycket spännande case där vi också ser uppsida i aktien. Vi räknar med att Ytrade redovisar en nettoomsättning/GMV på 19 miljoner 2021. Över den prognostiserade perioden räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på höga 65 procent. Vi räknar vi med att take rate stiger till 34,6 procent och rörelsemarginalen till 9,1 procent till 2031. Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering beräknar vi ett motiverat värde på 5,0 kronor, efter antagandet om full utspädning från täckt finansieringsbehov. Det motsvarar en EV/just. bruttoresultat-multipel 2021 på 21,9x och 7,0x 2022. Värderingen motiveras av den höga förväntade tillväxten liksom ETSY:s förvärv av Depop som nyligen gjorts till en än högre multipel.Research feed