Rolf Marquardt, CFO i Handelsbanken, lämnar sin befattning den 31 mars 2020. Han kvarstår som CFO och ingår i koncernledningen fram till dess och kommer därefter att fortsätta vara anställd i Handelsbanken.

Rekryteringen av hans efterträdare inleds omgående.
 

För ytterligare information kontakta:
Carina Åkerström, koncernchef, +46 8-22 92 20
Maria Nordin Wessman, tf kommunikationschef, +46 8-701 16 73
Mats Olsson, presskontakt, +46 8-701 35 47, +46 70-688 07 99
  

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 klockan 06.30 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se