Arctic Papers årsstämma 2019 hölls idag, tisdagen den 28 maj 2019 i Poznan. På stämman redogjorde VD Michal Jarczyński för verksamhetsåret 2018 och berättade om de satsningar och effektiviseringar som hittills har genomförts för att öka konkurrenskraften.

"För att möta marknadens utveckling och stärka vår konkurrenskraft måste vi arbeta ännu hårdare med att sänka våra kostnader, öka produktiviteten och påskynda omstruktureringen av vår produktportfölj. Jag är övertygad om att dessa åtgärder kommer att ge oss det nödvändiga lyftet på vägen mot bättre marginaler", säger Michal Jarczyński, VD Arctic Paper S.A.

Stämman fattade följande huvudsakliga beslut;

Förändring i styrelse

Dorota Raben valdes som ny styrelseledamot vid årsstämman enligt förslag. Maciej Georg har avböjt omval. Styrelsen väljs på tre år och sitter för nuvarande på mandat fram till den 21 december 2021. Övriga styrelseledamöter är Roger Mattsson, Thomas Onstad och Mariusz Grendowicz. Styrelsens ordförande är Per Lundeen.

Utdelning

Stämman fastslog att ingen utdelning ska utgå och att bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av räkenskaper 2018 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2018 fastställdes och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 års förvaltning beviljades.

Byte av koncernens officiella säte

Vid årsstämman beslutades enligt förslag att ändra koncernens officiella säte från Poznan till Kostrzyn nad Odrą. Beslutet är i linje med koncernens pågående åtgärder för att öka effektivitet och produktivitet samt för att förbättra kostnadseffektiviteten hos alla enheter i Arctic Paper S.A.

Current report från ordinarie årsstämma

Current report 9/2019, Resolutions concluded by the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A. on 28 Maj 2019, finns tillgänglig på bolagets hemsida under sidan "Investors".

För ytterligare information:

Per Lundeen, Styrelseordförande, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 (0) 70 518 3347                         

E-mail: per.lundeen@arcticpaper.com

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och det nya varumärket G. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök, arcticpaper.com

För mer information besök arcticpaper.com