Gogo Lead Tech vill, föranlett dagens mycket aktiva handel och kraftiga kursuppgång i aktien, informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon direkt underliggande anledning eller kurspåverkande ej offentliggjord information. Det framgår av ett pressmedelande.

Aktien har hittills idag handlats till 19 kronor som högst betalt och 5,70 kronor som lägst betalt. I skrivande stund är aktien upp med 129 procent till 13,05 kronor senast betalt. Aktier för 1,1 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire