Tjänstebolaget Homemaid har beslutat sig för att skjuta upp sin årsstämma och se över den föreslagna utdelningen. Bakgrunden är coronaviruspandemin.

I enligt med gällande lagstiftning kommer stämman att hållas senast den 30 juni. newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire