Flaggningsmeddelande i Electrolux Professional AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556003-0354 Electrolux Professional AB (publ)
InstrumentSE0013747870 Class B
InnehavareInvestor AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-03-25
Gränsvärde för antal aktier20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier58 786 412
 - direkt innehavda rösträtter11 657 335,1
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier20,45474 %
 - direkt innehavda rösträtter32,28014 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 132,28014 % 58 786 412
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT32,28014 % 58 786 412
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 657 335,1
 - andel av rösträtter32,28014 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.