Bokslutskommunikén för 1 januari - 31 december 2019 har uppdaterats efter rättelse av tidigare felaktigt angivet EBITDA för 2019 enligt IAS17. Rättelsen har gjorts i tabellerna på sidan ett, tre och nio.

Uppdaterad rapport finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.momentgroup.com.

 

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef Moment Group
josefin.dalum@momentgroup.com,
0703-94 80 92

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com