Flaggningsmeddelande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559135-0599 Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
InstrumentSE0010832204 Common Stock
InnehavareTalomon Capital Limited
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-10-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 539 171
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,95 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1 539 171
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 1 539 171
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPeter Grigorey
 - telefon+2039082501
 - mejlpeter.grigorey@talomon.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.