Flaggningsmeddelande i Lime Technologies AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556953-2616 Lime Technologies AB (publ)
InstrumentSE0011870195 Shares
InnehavareMonterro Investment AB
 
Före transaktionen
Antal aktier4 034 555
Antal rösträtter4 034 555
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-08-29
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 534 555
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 534 555
Andel
 - aktier19,0805 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter19,0805 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 119,0805 % 2 534 555
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT19,0805 % 2 534 555
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMonterro Investment AB
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMonterro 1 AB
 - antal rösträtter2 534 555
 - andel av rösträtter19,0805 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 534 555
 - andel av rösträtter19,0805 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPeter Bergson
 - telefon0734200215
 - mejlpeter.bergson@monterro.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.