Styrelsens ordförande Mats Sommarström har kontaktat de större aktieägarna för att utse en valberedning inför årsstämman som hålles den 19 december 2018. Ledamöterna har utsetts av Sonetels tre största ägare/ägargrupper som önskar ingå i valberedningen.

Följande aktieägare har identifierats som de tre röstmässigt största aktieägarna i Sonetel som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:
  • Swedish General Consulting AB har utsett Mats Sommarström
  • ALMI Stockholm Investeringsfond AB har utsett Tomas Bennich
  • Tim Hansen har utsett Tim Hansen

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 41,73 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: mats.sommarstrom@sonetel.com.

För mer information vänligen kontakta:
  • Mats Sommarström, styrelseordförande, Telefon: 08 525 04 160
  • Henrik Thomé, vd, Telefon: 08-525 060 11

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 120 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag ("Sweden Technology Fast 50"), samt ett av Europas 500 mest snabbväxande företag ("Technology Fast 500™ Europe, Middle East & Africa"), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se