Läs den fullständiga analysen: https://docs.penser.se/a/2112/EXSITEC20210812.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Exsitec redovisade en justerad nettoomsättning om 133 mkr (70 mkr) i Q2, vilket motsvarar en tillväxt om 91% y/y. Den organiska tillväxten uppgick till ca. 34%. Justerad EBITA uppgick till 23 mkr (11 mkr) vilket motsvarar en marginal om 17% (16%). Återkommande intäkter för programvara (LTM) uppgick till 28% av den justerade nettoomsättningen (25%).
De svenska och danska marknaderna har enligt bolaget bidragit mest till den positiva utvecklingen under kvartalet. I Norge har man varit långsammare med att öppna upp vilket vi bedömer skapar utrymme för ytterligare tillväxt framöver. Högre andel återkommande intäkter kan framförallt förklaras av att det senaste förvärvet Vitari har en högre andel återkommande programvaruintäkter sett till total omsättning.
Starkt kvartal såväl intäktsmässigt som marginalmässigt. Ökad andel återkommande programvaruintäkter tror vi på sikt kommer bidra till högre marginaler men även till ännu stabilare kassaflöden. Med anledning av detta höjer vi vårt motiverade värde till 186-188 kr per aktie (176-178). Ytterligare förvärv i linje med vad man presterat hittills kan addera +20 kr per aktie. Vi ser fortsatt låg risk.