•  Konsoliderad försäljningsintäkt för Q1 uppgick till PLN 820,6mn (EUR1 190,7mn).

  •  EBITDA Q1 uppgick till PLN 82,4mn (EUR1 19,1mn).

  •  EBIT Q1 blev PLN 59,1mn (EUR1 13,7mn) och nettoresultat: PLN 38,2mn (EUR1 8,9mn).

  •  Ny EVP för försäljning utsågs i mars för att förstärka försäljningsorganisationen.

  •  Implementering av ett resultatförbättringsprogram för pappersverksamheten, med målet att uppnå årliga kostnadsbesparingar om PLN 40mn med full effekt 2020.

  •  Lansering av Munken Kraft, en ny produkt avsedd för det växande förpackningssegmentet.

  •  Resultatet för det första kvartalet inom papperssegmentet resulterade i ett brott mot segmentets finansieringsavtal, vilket bankerna har gett dispens för (waiver). I en separat process planerar vi att sammankalla till ett möte med obligationsinnehavarna för att erhålla dispens från dem.

"För att möta marknadens utveckling och stärka vår konkurrenskraft måste vi arbeta ännu hårdare med att sänka våra kostnader, öka produktiviteten och påskynda omstruktureringen av vår produktportfölj." Michal Jarczyński, CEO

Under det första kvartalet 2019 uppgick Arctic Paper koncernens omsättning till PLN 820,6mn (jämfört med 788,1mn i Q1, 2018) med en EBITDA på PLN 82,4mn (71,5mn). Det uppnådda koncernresultatet för perioden är det bästa första kvartalet någonsin.

Trots det goda konsoliderade resultatet, var resultatet för papperssegmentet under våra förväntningar. Detta segment verkar på en fortsatt tuff marknad och genererade en omsättning på PLN 573,3mn (573,6mn) med en EBITDA på PLN 16,3mn (31,1mn). Prishöjningar och en förbättrad produktmix ökade den genomsnittliga intäkten per ton med 9,8 procent jämfört med första kvartalet 2018, vilket kompenserade för volymförlusten. Massapriserna är fortsatt 40-45 procent högre än Q1, 2017 vilket leder till högre råmaterialkostnader, ökade papperspriser och därmed en lägre efterfrågan på papper. Trots detta är efterfrågan på premium- och specialprodukter fortsatt stabil och motsvarar nu 30 procent (28) av den totala försäljningen. Produktionen uppgick till 149 000 ton (166 000) och försäljningen till 154 000 (169 000).

Under 2018 beslutade Arctic Paper om en ny strategi som nu håller på att genomföras, men samtidigt visar marknadsutvecklingen tydligt att marknadsrelaterade åtgärder inte är tillräckliga för att återställa våra marginaler. Koncernen introducerade därför ett resultatförbättringsprogram, i papperssegmentet, med målet att generera årliga kostnadsbesparingar om cirka PLN 40mn från 2020. Åtgärder har redan vidtagits för att minska kostnaderna, bland annat stängningen av PM7 vid bruket i Grycksbo och personalminskningar vid Arctic Paper i Munkedal. Ytterligare initiativ har tagits under perioden. Huvudkontoret i Poznan kommer att stängas och funktionen flyttas till vårt bruk i Kostrzyn, där ett center kommer etableras för koncerngemensamma stödfunktioner. Vi förnyar även försäljningsorganisationen och i mars utsågs en ny EVP för försäljning. Ett samarbetsavtal har träffats med Adven AB om en investering i en biomassapanna i Munkedal som ska säkerställa lägre, stabila, förutsägbara energikostnader och minska koldioxidutsläppen.

För att utöka vår produktportfölj har vi nyligen introducerat Munken Kraft, ett papper för icke-grafiskt användande som riktar sig till det växande förpackningssegmentet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya produkter. Vid utgången av 2022 ska en fjärdedel av vår försäljning komma från andra produkter än grafiskt papper. Under perioden har vi också lanserat G-snow - ett nytt, ultravitt, högkvalitativt bestruket papper som har blivit väl mottaget av marknaden.

Det gångna kvartalet visar att rätt beslut fattades 2012, nämligen att kombinera massa och papper för att stabilisera det konsoliderade resultatet. Fluktuationerna inom båda segmenten kompenserar för varandra. För Rottneros AB, där Arctic Paper Group äger 51 procent, ökade nettoomsättningen med 17 procent till SEK 630mn (537mn) och EBITDA ökade med 81 procent till rekordhöga SEK 141mn (78mn). Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på http://www.rottneros.com/investors/financial-reports/

För att möta marknadens utveckling och stärka vår konkurrenskraft måste vi arbeta ännu hårdare med att sänka våra kostnader, öka produktiviteten och påskynda omstruktureringen av vår produktportfölj. Jag är övertygad om att dessa åtgärder kommer att ge oss det nödvändiga lyftet på vägen mot bättre marginaler.

Michal Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A.

Finansiell kalender för 2019 Q2 2019: 3:e september, 2019 * Q3 2019: 28:e november, 2019

För ytterligare information:

Michal Jarczynski,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7005

E-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com (per.skoglund@arcticpaper.com)

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7054

E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och det nya varumärket G. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök, arcticpaper.com

För mer information besök arcticpaper.com