Butiksinredningsbolaget Easyfill genomför en riktad emission av ett konvertibelt lån om 5 miljoner kronor, fördelat på Munkekullen 5 förvaltning om 3 miljoner kronor och Tommy Ure om 2 miljoner kronor. Motivet för upptagande av nytt konvertibelt lån är att stärka rörelsekapitalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya konvertibla lånet löper med samma villkor som det som utgavs i augusti 2019, det vill säga med 1 procent ränta per månad till den 30 juni 2020. Bolaget har med start den 1 april rätt till inlösen i förtid samtidigt som långivarna har rätt att påkalla konvertering till B-aktier med 10 procent rabatt mot volymvägt snitt av börskurs 15 handelsdagar innan.

Styrelsen har även beslutat att godkänna en konvertering av 3 miljoner kronor av befintligt konvertibelt lån från augusti 2019, fördelat på 2 miljoner kronor från Modelio Equity och 1 miljon kronor från Oliver Molse. Bolaget emitterar 1,14 miljoner nya aktier till en kurs på 1,75 kronor per aktie. Easyfill har därefter 90,18 miljoner aktier utestående. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire