Flaggningsmeddelande i ICTA AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556056-5151 ICTA AB (publ)
InstrumentSE0010520155 Aktie (Share)
InnehavareStaffan Malmer
 
Före transaktionen
Antal aktier700 000
Antal rösträtter700 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2018-05-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier700 000
 - direkt innehavda rösträtter700 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,82549 %
 - direkt innehavda rösträtter4,82549 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,82549 % 700 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,82549 % 700 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter700 000
 - andel av rösträtter4,82549 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnStaffan Malmer
 - telefon0704613737
 - mejlstaffan@malmer.biz

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.