C-RAD meddelar i dag att ett avtal har tecknats med MedAustron – det första centret för jonterapibehandling i Österrike. Avtalet avser inköp av C-RADs mest avancerade ytskanningslösning och serviceavtal.

C-RAD erbjuder en specifik version av Catalystsystemet för användning inom proton- och partikelterapi – Catalyst PT. Den baseras på den patenterade Catalyst-teknologin med såväl mjukvara som hårdvara skräddarsydd för användning i denna miljö. MedAustron genomförde en offentlig upphandling som slutligen tilldelades C-RAD.  

Installationen av C-RADs rörelseövervakningslösning kommer att göras stegvis, där den första fasen består av installation av Catalyst PT-systemet i kundens behandlingsrum. Därefter kommer systemet att integreras med kundens redan existerande behandlingskontrollsystem, för att optimera arbetsflöden och användbarhet vid partikelterapi. Lösningen som levereras till MedAustron är en plattform som ger kunderna möjlighet att sömlöst integrera rörelseövervakningen med olika system för partikelterapi från ett flertal olika leverantörer.   

Priv. Doz. DI Markus Stock, PhD, Head of Medical Physics på MedAustron tillägger:

“Strategier för att hantera organrörelser är avgörande för att genomföra framgångsrik bestrålning av vissa tumörer. Vår redan installerade utrustning tillhandahåller exakt positionering, positioneringverifiering och övervakning, men implementationen av Catalyst PT innebär en betydande förbättring av systemet genom tillägget av verktyg som ger möjlighet till rörelseövervakning.“

MedAustron-centret för jonterapi och forskning ligger i Wiener Neustadt i nedre Österrike, cirka  50 kilometers söder om Wien. Det är det första centret för partikelterapi i Österrike och behandlar i dag patienter med en protonstråle. Utöver klinisk verksamhet bedriver center också icke-klinisk forskning inom strålterapibehandling av cancer, medicinsk fysik och strålbiologi.

Prof. Dr. Eugen B. Hug, clinical director co-managing director på MedAustron, säger: “Vi ser fram emot att anta utmaningen i fråga om rörelseövervakning av organ tillsammans med C-RAD. Vi beslutade att välja deras Catalyst PT system då det var det system som bäst uppfyllde våra krav och för att C-RAD uppvisade flexibilitiet i fråga om utveckling av skräddarsydda lösningar.”  

Då de arbetsflöden som tas fram för applikationen kan användas i stor skala av kunder inom det snabbt växande segmentet partikelterapi, ger detta projekt också ett framtida värde för C-RAD.   

Avtalet har ett totalt värde på cirka 4,9 Mkr. Leveranserna förväntas påbörjas i December 2018 och färdigställas under det tredje kvartalet 2019. Försäljningen av systemen och det femåriga servicekontraktet är inkluderade i orderingången för det tredje kvartalet 2018. 

“Inom partikelterapi är det avgörande med korrekt patientpositionering och rörelseövervakning för att kunna dra full nytta av fördelarna med denna behandlingsmetod. Samtidigt finns ett stort intresse av att optimera patientflödet då det krävs stora investeringar för att bygga och driva den här typen av center.” säger Tim Thurn, VD på C-RAD AB. “Vi är stolta över att ha blivit utvalda som leverantör till MedAustron. Vi är övertygade om att C-RAD  i detta projekt kan lyfta den existerande teknologin på centret till en ny nivå, som i det långa loppet inte bara kommer att förbättra behandlingen av patienter i Österrike utan i hela världen.”

About MedAustron

MedAustron in Wiener Neustadt, Lower Austria, is one of the worlds most cutting-edge centers for ion therapy and research. Patients benefit from this innovative form of radiation therapy and are currently treated with protons, later also with carbon ions. Worldwide, there are only five centers that offer the combined application of protons and carbon ions. MedAustron is an interdisciplinary and supra-regional Austrian center specialized in using particles for patient treatments, in helping to further develop this new form of treatment, as well as in conducting research with proton and carbon ion beams.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 56 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Bilaga