Flaggningsmeddelande i Projektengagemang Sweden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556330-2602 Projektengagemang Sweden AB
InstrumentSE0011337666 B-shares
InnehavareProtector Forsikring ASA
 
Före transaktionen
Antal aktier800 000
Antal rösträtter800 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-02-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 300 000
 - direkt innehavda rösträtter1 300 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,29 %
 - direkt innehavda rösträtter1,77343 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,77343 % 1 300 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,77343 % 1 300 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 300 000
 - andel av rösträtter1,77343 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.