Enligt bolagsordningen i Betsson AB (publ) ("Betsson" eller "bolaget") har aktieägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till serie B. Genom en sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Betsson har på aktieägares begäran under april 2020 omvandlat 349 000 A-aktier till B-aktier. Per den 20 april 2020 uppgår därför det totala antalet röster i bolaget till 287 692 238 stycken.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 144 493 238, fördelat på 15 911 000 A-aktier, 122 504 730 B-aktier och 6 077 508 C-aktier.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB

+46 8 506 403 00 pontus.lindwall@betssonab.com

Anna-Lena Åström, Head of Investor Relations

+46 761 80 55 46 anna-lena.astrom@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 18.30 CET.

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på NASDAQ Stockholm, Large Cap (BETS). www.betssonab.com