Arc Aroma redovisar en nettoomsättning under Q4 på SEKm 3,1 (4,9), varav aktiveringar på SEKm 2,8 (4,8). Bolaget överraskade med lägre kostnader som landade på SEKm 6,3 (7,1), mot väntat 7,0. Arc Aroma fortsätter den inslagna vägen att sätta viktiga nyckelreferenser och nu gå mot skarpa avslut. VD'n ser positivt på den närmsta tiden och räknar med kundorders relativt omgående och fram till slutet av juli. Varulagret bekräftar att ordrar kan vara på gång då den har stigit till SEKm 2,9 (0,6) från SEKm 1,5 det tidigare kvartalet. Uppskattningsvis motsvarar detta drygt fyra system som är redo för leverans. Mot bakgrund av de positiva testresultaten från kunderna i Italien bedömer vi det som sannolikt att Arc Aroma lyckas få in kundorders det närmsta halvåret. Bolaget nämner även att finansieringen är säkerställd med bryggfinansiering. Vi kvarstår vid att bolaget står för ett viktigt halvår där skarpa avslut måste sättas. Därmed ser vi fortsatt hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/ett-intressant-kommande-halvar/ (https://drive.google.com/file/d/19KKwJ0Or_3Dwf20q3tIKwonjjhqLv5-5/view?usp=sharing)

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se