Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556693-7404 Eastnine AB (publ)
InstrumentSE0002158568 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier1 112 961
Antal rösträtter1 112 961
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-10-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 226 620
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 226 620
Andel
 - aktier5,48 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,48 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,48 % 1 226 620
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,48 % 1 226 620
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 136 739
 - andel av rösträtter5,08 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter89 881
 - andel av rösträtter0,4 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 226 620
 - andel av rösträtter5,48 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNiklas Matses
 - telefon0733854156
 - mejlniklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettoköp i Eastnine AB
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.