Elanders strukturåtgärder börjar betala av sig och tydliga marginalförbättringar sågs under andra kvartalet. Analysguiden upprepar riktkursen om 225 kronor.

Tydlig marginalförbättring under H1
Under Q2 såg Elanders en fortsatt stark resultatutveckling från båda sina affärsområden Supply Chain Management och Print & Packaging. Omsättningen uppgick till 2 769 (2 814), motsvarande 6% organisk tillväxt valutajusterat. Rörelsemarginalen förbättrades kraftigt till 5,2% (2,6%) och EBITA uppgick till 145 mkr (72) under Q2. Detta visar att de strukturåtgärder som genomförts i den europeiska verksamheten gett effekt. Den organiska tillväxten kom främst från affärsområdet Supply Chain Solutions och från logistiktjänster kring prenumerationsboxar i USA. Den starkare kronan hade en negativ påverkan om 11 mkr under Q2. Pandemin och halvledarbristen kommer fortsatt skapa osäkerhet kring marknadsutvecklingen. Från Elanders sida tror man det kommer att dröja till senare i höst innan man vet hur mycket halvledarbristen kommer påverka verksamheten, och uttrycker därför viss försiktighet. Biltillverkare som Volvo Cars tvingas nu tillfälligt stänga produktion p.g.a. detta och Daimler tror halvledarbristen kommer att påverka dem även under H2 2021.

Stark finansiell ställning möjliggör fler förvärv
Efter kvartalets utgång tecknades avtal om förvärv av tyska Schätzl Druck & Medien. Schätzl är inriktat på onlinetryck, som är ett av få områden inom tryck som uppvisar organisk tillväxt. Elanders genererar starka kassaflöden och kan hantera tillfälliga ökningar av nettoskulden i samband med förvärv eller större investeringar. På rullande 12 månader är kvoten nettoskuld/EBITDA nu nere på 1,5x, vilket ger utrymme för värdeskapande förvärv. Förvärvet av Schätzl var det tredje förvärvet på 9 månader och Elanders vill fortsätta att förvärva i samma takt. Givet bolagets finansiella mål att hålla nettoskuld/EBITDA under 2,5 finns betydande utrymme för detta.

Vi upprepar vår riktkurs 225 kr
Vid jämförelse med andra bolag verksamma inom supply chain solutions framstår Elanders som attraktivt värderat. Med den stärkta finansiella ställningen är möjligheterna goda för värdeskapande förvärv. Bolaget är optimistiskt inför framtiden och ser en stor mängd förfrågningar från både nya och existerande kunder. De omvärldsfaktorer som främst kan komma att påverka Elanders är fortsatt pandemin och bristen på halvledare. Vi upprepar vår riktkursen 225 kr.

Läs hela analysen (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-elanders-fortsatt-stark-utveckling-under-q2-2021)