Utfallet i Q2'18 var klart bättre än vår förväntan och mest imponerande var den kraftfulla lönsamhetsförbättringen som uppnåddes under perioden. Efter rapporten har vi justerat upp våra estimat för 2018 och 2019. 

Läs mer och ladda ned analysen av Klas Palin: https://goo.gl/h4EbUE 

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/