Skånetrafiken och Landskrona stad skrev i dag ett genomförandeavtal om att alla stadsbussar i Landskrona ska övergå till grön eldrift.

– Det är viktigt att vi ständigt arbetar för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv så att fler vill resa oftare. Eldrivna bussar är ett miljövänligt alternativ som också gör skillnad för ljudnivån i stadsmiljön. Elektrifieringen av stadsbusstrafiken i Landskrona är en del av det rödgröna styret i Region Skånes målsättning för att ligga i framkant när det gäller miljövänliga och effektiva transportlösningar, säger Stefan Svalö (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden, i ett pressmeddelande.

Redan i dag finns det eldrivna spårbussar i Landskrona men till årsskiftet 2018/2019 kommer all busstrafik drivas av el.

– Vi är i bara i början av ett gigantiskt teknikskifte när det gäller fordon, bilar och kollektivtrafik. När vi nu går över till eldrift i kollektivtrafiken är det en lösning som är både klimatsmart och långsiktigt hållbar. Här ska Landskrona gå före, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Landskrona stad tar ansvar för att bygga ladd-infrastrukturen för bussarna och genom trafikföretaget Nobina kommer Skånetrafiken att stå för själva bussarna.

– Det är glädjande att få bygga vidare på den positiva samverkan och att vi inom trepartssamarbetet nu kan bidra till ökad framkomlighet och hållbarhet i Landskrona genom en helhetslösning för elbusstrafik, säger Richard Stevenson, trafikchef på Nobina i Landskrona.

Genomförandeavtalet innebär också att dieselbussarna som trafikerar Ven byts ut.Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire