Flaggningsmeddelande i Ambea AB(publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556468-4354 Ambea AB(publ)
InstrumentSE0009663826 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 620 692
Antal rösträtter3 620 692
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 225 692
 - direkt innehavda rösträtter5 225 692
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,52 %
 - direkt innehavda rösträtter5,52 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,52 % 5 225 692
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,52 % 5 225 692
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 225 692
 - andel av rösträtter5,52 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohanna Lindlöf
 - telefon08-7012058
 - mejljoli53@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.