Teknikbolaget Obducat redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 68,1 procent till 8,8 miljoner kronor (27,6). Det hänförs till förskjutna installationer av levererade system på grund av fortsatta reserestriktioner.

Bolaget hade vid slutet av rapportperioden en orderstock om 38,2 miljoner kronor där majoriteten ska levereras under 2020.

Rörelseresultatet blev -5 miljoner kronor (3,3).

Resultatet före skatt var -5,5 miljoner kronor (3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (0,00).

Orderingången landade på 9,8 miljoner kronor (5), en ökning med 96,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,4 miljoner kronor (0,1).

Likvida medel uppgick till 0,7 miljoner kronor (0).

Gällande marknadsutsikter tror bolaget att den marknadsdämpande inverkan corona har gett är temporär, och att det underliggande scenariot är fortsatt mycket positiv.

Bolaget har märkt av olika återhämtningstakter i olika regioner och har börjat urskilja en större försiktighet hos industriella kunder.

"Den fortsatta utvecklingen av Coronasituationen har ställt oss inför nya utmaningar som innebär krav på högre flexibilitet och nytänkande vad gäller logistik, service och kundbearbetning. Vi prioriterar våra kunder och leveranser av inneliggande ordrar samtidigt som vi beaktar gällande rekommendationer från hälsomyndigheter i syfte att värna om våra medarbetares hälsa och säkerhet", säger vd:n Patrik Lundström.

Obducat, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Orderingång9,8596,0%
Nettoomsättning8,827,6-68,1%
Rörelseresultat-53,3
Rörelsemarginal12,0%
Resultat före skatt-5,53,5
Resultat per aktie, kronor-0,070,00
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,40,1
Likvida medel0,70
Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire