Flaggningsmeddelande i Lucara Diamond Corp.

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent201404-6532 Lucara Diamond Corp.
InstrumentCA54928Q1081 Common shares
InnehavareLetko Brosseau & Associates Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier19 583 539
Antal rösträtter19 583 359
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-11-26
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier19 833 539
 - direkt innehavda rösträtter19 833 539
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,00204 %
 - direkt innehavda rösträtter5,00204 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00204 % 19 833 539
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,00204 % 19 833 539
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förCIBC Mellon Trust Company
 - antal rösträtter1,22085
 - innehav upphör förFiducie Desjardins Inc.
 - antal rösträtter0,48695
 - innehav upphör förThe Northern Trust Company Canada
 - antal rösträtter0,65625
 - innehav upphör förThe Bank of Nova Scotia
 - antal rösträtter0,00583
 - innehav upphör förRBC Investor Services Trust
 - antal rösträtter2,45186
 - innehav upphör förState Street Trust Company Canada
 - antal rösträtter0,13122
 - innehav upphör förNational Bank of Canada
 - antal rösträtter0,04908
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter19 833 539
 - andel av rösträtter5,00204 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnSylvie Richard
 - telefon+15144991200
 - mejlsylvie.richard@iba.ca

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.