Rottneros har beslutat att tidigarelägga publiceringsdatum för delårsrapporten för det andra kvartalet 2018 till den 26 juli istället för det tidigare aviserade datumet, den 9 augusti. Skälet är att delårsrapporten blir färdig tidigare än planerat.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018 kl. 15.30 CET. 

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2017.