STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Bioinvent siktar på att ha fem projekt i kliniska studier under 2020. Under 2020 förväntas två prekliniska projekt inom så kallade Tregs, antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler, gå in i kliniska studier vid behandling av solida tumörer.

Det sade Bioinvents vd Martin Welschof under sin presentation vid Pareto Securities hälsovårdskonferens på torsdagen.

De övriga tre programmen avser antikroppar inom FcγRIIB. Förutom läkemedelskandidaten BI-1206 i en klinisk fas 1/2 studie vid behandling av en form av lymfom har Bioinvent lämnat in en ansökan om klinisk studiestart för BI-1607 vilken förväntas vara redo för kliniska studier under 2019.

Martin Welshof talade även om BI-1808 som han ser möjligheter att driva vidare både på egen hand eller i samarbete med en partner, där det för närvarande uppges pågås partnerskapsdiskussioner.Magnus Bernet +46 8 5191 7953
Nyhetsbyrån Direkt