Goodbye Kansas Groups nettoomsättning under Q2 ökade med 8 procent jämfört med första kvartalet i år. Nettoomsättning och EBITDA för kvartalet i jämförelse med proforma för samma period föregående år påverkas dock fortfarande negativt av pandemin.

Koncernchef och VD Peter Levin, kommenterar:

”Vi hade en ökad nettoomsättning jämfört med första kvartalet i år och även en ökning av licensintäkterna för samma period. I jämförelsen av nettoomsättning och EBITDA med proforma för samma period föregående år påverkas dock andra kvartalet fortfarande negativt av pandemin.

Under kvartalet har vi arbetat intensivt med att fokusera bolaget i linje med den strategiska inriktning vi presenterade under våren. Ett kostnadsoptimeringsprogram har initierats vilket vi räknar med får full effekt från januari 2022, med en årlig lägre kostnad på 38 Mkr. Samtidigt kommer styrelsen föreslå en företrädesemisson om 100 Mkr, som till 100% är garanterad via tecknings- samt garantiåtaganden, på en extra stämma i september.

Vi är under fortsatt omställning och till vissa delar kvar i pandemins hårda grepp, speciellt avseende film & TV produktion. Vi ser dock tydliga signaler på att detta för oss viktiga segment nu är på väg att öppna upp och vi är rätt positionerade för att tillvarata dessa möjligheter. Gruppens totala försäljningspipeline är fortsatt stark för andra halvåret och internationellt diversifierad.”

Läs hela VD ordet och delårsrapporten här:
https://goodbyekansasgroup.com/sv/investor-relations/finansiella-rapporter

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 63,7 Mkr (47,9).
  ­Goodbye Kansas Holding inkluderas från 1 maj 2020.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
  -15,0 Mkr (-4,7).
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -27,6 Mkr (-15,8)
  varav avskrivningar på goodwill uppgår till 7,8 Mkr (7,4).
 • Resultat före skatt uppgick till -23,3 Mkr (-18,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (-0,22).

Andra kvartalet, jämförelse proforma

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,7 Mkr (68,9).
  Jämfört med första kvartalet 2021 uppgick omsättningen till 63,7 Mkr (58,9).
 • EBITDA uppgick till -15,0 Mkr (-6,6). 
  Jämfört med första kvartalet 2021 uppgick EBITDA till -15,0 Mkr (-9,5)
 • Nettoomsättning och EBITDA för Q2 är lägre jämfört med samma period 2020
  framförallt på grund av exponeringen mot film/TV-industrin. Nettoomsättningen
  har däremot återhämtats jämfört med första kvartalet 2021.

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 122,6 Mkr (52,6).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -24,4 Mkr (-11,9).
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -50,4 Mkr (-27,1)
  varav avskrivningar på goodwill uppgår till 14,9 Mkr (10,6).
 • Resultat före skatt uppgick till -51,5 Mkr (-30,1).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,48 kr (-0,36).
 • Kassabehållningen uppgick till 21,9 Mkr (59,3) per 30 juni.

Första halvåret, jämförelse proforma 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 122,6 Mkr (150,1).
 • EBITDA uppgick till -24,4 Mkr (-5,4).
 • Nettoomsättning och EBITDA för första halvåret är lägre jämfört
  med samma period 2020 på grund av pandemin.

Viktiga händelser under andra kvartalet

 •  Nya finansiella mål beslutades av styrelsen; en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 20% samt att nå en EBITDA-marginal överstigande 20% senast 2024.
 • Goodbye Kansas Group säkrade finansiering från LDA Capital, större aktieägare och Nordea. LDA Capital ger bolaget möjligheten, men inte en skyldighet, att via riktade emissioner ta in upp till 175 Mkr under en treårsperiod.
 • Årsstämman beslutade om namnbyte till Goodbye Kansas Group. Den marknadsnoterade aktien handlas under Goodbye Kansas Group (kortnamn: GBK) från och med den 3 maj.
 • Partnerskap med Keywords Studios och deras studio Electric Square ingicks för att slutföra produktionen av det kartbaserade mobilspelet Hello Kitty AR: Kawaii World inför spelets lansering under 2022.
 • Ytterligare ett återförsäljaravtal tecknades för UK-marknaden för produkten VR Fire Trainer.
 • Markus Manninen utsågs till VD för Goodbye Kansas Studios. Han har bland annat arbetat på Dreamworks i Los Angeles och Shanghai samt Framestore i London. Lång erfarenhet av företag i tillväxt med fokus på avancerad digital visualisering och har en bred internationell meritlista.

Viktiga händelser efter perioden

 • Styrelsen i Goodbye Kansas Group föreslår en fullt garanterad företrädesemission
  om cirka 100 Mkr som är villkorad av beslut på en extra bolagsstämma i september.
 • Ledningen och styrelsen initierade ett kostnadsoptimeringsprogram baserat på de nya finansiella målen.
  Fullt genomfört bedöms programmet leverera cirka 38 Mkr i lägre årliga kostnader som ger full effekt från den 1 januari 2022. Tillsammans med företrädesemissionen kommer den att göra det möjligt att fortsätta accelerationen i Goodbye Kansas Studios, fokusera på lanseringen av det platsbaserade mobilspelet Hello Kitty 2022 och produktutvecklingen av egna IP:n och skalbara lösningar
 • Modelio Equity AB tillför bolaget en brygglånefacilitet på 55 Mkr i juli som återbetalas i samband med kommande företrädesemission.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
e-mail: peter.levin@goodbyekansas.com Telefon: +46 (0) 73 041 63 93

Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är ett ledande företag inom visuellt innehåll och framväxande teknologier. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter och lösningar med möjlighet att skala, som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. Tjänster inkluderar VFX, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Performance Capture & Scanning, Real Time expertis, Design, Animation, produktion av Game Cinematics, Digital Humans samt utveckling av IP:n och skalbara produkter.

Gruppen består av: Goodbye Kansas Studios (visuella upplevelser för film, TV och dataspel), Infinite Entertainment (film- / TV-samproduktioner & IP-utveckling), Vobling (virtuell träning och XR) Sayduck (3D / AR SaaS-lösningar för e- handel), Virtual Brains (kartbaserade mobilspel) och Plotagon (3D-animationsfilmmotor). Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har studior och kontor i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Peking och Manila.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50

Nyheter