Forskningsbolaget IBT, Infant Bacterial Therapeutics, redovisar ett förbättrat rörelseresultat under det första kvartalet. Bolaget hade inga intäkter.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-9,1).

I rörelseresultatet ingår valutakursvinst på terminsaffärer och valutaplaceringar uppgående till 5,8 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-9,1).

Periodens kassaflöde uppgick till -5,6 miljoner kronor (422,8).

Likvida medel var 540,5 miljoner kronor (581).

"Under första kvartalet har IBT tillsammans med externa experter förändrat det kliniska utvecklingsprogrammet efter de kommentarer som vi fått från FDA och andra myndigheter i Europa. I stort innebär det en förbättring genom att vi nu även har en primär effektparameter i Phase III studien som omfattar så kallad feeding tolerance. Dessa förändringar av det kliniska programmet medför inte några väsentliga förändringar vad det gäller kostnader och eller genomförandet av den planerade fas III studien", skriver vd Staffan Strömberg i rapporten.

Bolaget upprepar bedömningen att fas III-studien kommer att påbörjas under första halvåret i år.

IBT, MkrQ1-2019Q1-2018
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-0,9-9,1
Nettoresultat-0,7-9,1
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire