Forskningsbolaget Aptahem uppger i ett pressmeddelande att tillverkningen av substans är försenad på grund av tekniska utmaningar. Följaktligen förväntas starten av de planerade kliniska prövningar för Apta-1 att försenas.

Behovet av att producera ytterligare substans uppstod förra året vid genomförandet av bolagets prekliniska toxikologiska program.

Aptahem har meddelats att förseningen beror på ett flertal tekniska svårigheter i den kontrakterade tillverkarens produktion. Följaktligen innebär det att starten av den kliniska studien inte kommer att kunna ske under det tredje kvartalet i år, vilket tidigare har meddelats.

Kontraktstillverkaren arbetar på lösningar och samtidigt med dessa aktiviteter utvärderar Aptahem flera alternativa vägar för att begränsa förseningen. Marknaden kommer att delges fler detaljer när Aptahem har arbetat fram en ny tidslinje och uppskattning av kostnader. Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire