Nischbanken TF Bank växer snabbt och rapporterade nyligen att de vid utgången av det tredje kvartalet hade över 6 miljarder i utlåning, vilket motsvarar en tillväxt av lånestocken på 43 procent jämfört med samma tid förra året. Även bankens segment för e-handelslösningar, Ecommerce Solutions, har uppvisat god tillväxt under 2019. Finland är en av de marknader som uppvisat starkast tillväxt. Det säger TF Banks finanschef Mikael Meomuttel till Finwire utan att precisera siffrorna bakom.

”De senaste två åren har inneburit ett genombrott för Avarda som är det varumärke vi erbjuder TF Banks e-handelslösningar under. I Finland startade vi en lokal organisation 2018, vilket blev starten på den höga tillväxttakten. Genom vår lokala närvaro och expertis hjälper vi lokala handlare att utvecklas och att växa sina affärer”, säger Meomuttel.

Avarda som grundades 2015 ägs sedan hösten 2017 till fullo av banken då de köpte den tidigare ägaren Intrums 49-procentiga andel.

Meomuttel berättar att stora e-handelsföretag som Hobby Hall, Finnish Design Shop och Suomen Moneta har integrerat Avardas lösningar i Finland och några av kunderna har nordisk täckning.

”Vårt mål är utan tvekan att vara marknadsledaren. I vissa aspekter så är Finland i ett tidigt stadie av digitalisering och vi är väl positionerade att ta tillvara framtida e-handelstillväxt.”

Utöver Finland erbjuder TF Bank idag e-handelslösningar i Sverige, Norge och Estland. Finanschefen vill inte kommentera vilken nästa marknad som kan vara aktuell.

”Estland är vår senaste marknad, där vi tidigare i år ingick avtal med landets främsta e-handlare Hansapost. Precis som i bankens övriga verksamhet går vi in på marknader med god riskmedvetenhet och i små steg. Vi ser god potential på befintliga marknader," avslutar Mikael Meomuttel.

TF Bank har gått starkt på Stockholmsbörsen i år med en uppgång på närmare 55 procent inklusive utdelning.newsroom@finwire.se
Twitter: @Finwire