För att ytterligare utöka närvaron och stärka sin position på den brittiska marknaden har Doro förvärvat tillgångarna av Careline-tjänsterna från Connexus Housing Group. Efter en krävande urvalsprocess var Doro mycket nöjda med att bli valda som leverantör för Connexus Carelines teknikbaserade välfärdstjänster.

Doro erlägger kontant en köpeskilling om 615 000 GBP för förvärvet av Careline-tjänsten.

Omsättningen för Careline verksamheten för räkenskapsår 2019/20 uppgick till 1,1 miljoner GBP (ca 13 Mkr). Förvärvet kommer konsolideras i Doro-koncernen från och med den 14 oktober 2020 och förväntas ha en försumbar effekt på vinst per aktie under 2020 inklusive transaktionskostnaderna.

”Doro var mycket nöjda med att bli utvalda till att förvärva Careline-tjänsten från Connexus Housing Group. Vår vision är att ge seniorer möjlighet att få ut det mesta av varje dag. Vi möjliggör oberoende och säkerställer sinnesfrid när det betyder mest och är glada över att kunna tillhandahålla våra tjänster till Connexus kunder i framtiden. Under den rådande globala pandemin ser vi att fler och fler företag omprövar hållbarheten i sina tjänster då kundernas behov och krav förändras. Vi välkomnar möjligheten att tillhandahålla ett säkert hem för fler människor i Storbritannien” säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd och koncernchef för Doro.

Connexus Careline tillhandahåller teknikbaserade välfärdstjänster i Storbritannien och arbetar med kommuner, bostadsföreningar, den privata sektorn och välgörenhetsorganisationer. Verksamheten hanterar ca 25 000 anslutna trygghetslarm från olika leverantörer.

Richard Woolley, vd för Connexus Housing Group, uttalar sig om bakgrunden till deras beslut att sälja verksamheten till Doro: ”Vi är stolta över den service som vårt Careline-team har tillhandahållit under de senaste 18 åren som en del av bostadsföreningen och tidigare som en del av Herefordshire Council. Det var ett tufft beslut att sälja verksamheten och det var viktigt för oss att köparen delade vår passion för kundservice. Connexus är därför mycket nöjda med att ha kommit överens med ett företag av Doros storlek och kultur. Vi har inga tvivel om att våra kunder kommer att fortsatt få en högkvalitativ service ”

Om Doro
Doro utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så de kan leva ett fullt och rikt liv; att göra de saker de vill göra lättare såväl som saker som de aldrig trodde var möjliga. Doro, global marknadsledare av mobiltelefoner för seniorer, erbjuder lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobilapplikationer samt fast telefoni med högt och klart ljud. Inom Doro gruppen erbjuder Doro Care tjänster för trygghets- och omsorgslösingar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov och bidrar till att skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2019 uppgick nettoomsättningen till 2 063 miljoner kronor (195 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Om Connexus Careline
Connexus Careline tillhandahåller teknikbaserade välfärdstjänster över hela Storbritannien och arbetar med kommuner, bostadsföreningar, den privata sektorn och välgörenhetsorganisationer. Verksamheten hanterar ca 25 000 anslutna trygghetslarm från olika leverantörer. Detta stöd har erbjudits till äldre och utsatta människor i över 30 år, vilket gör det möjligt för människor att leva säkert och självständigt i sina egna hem så länge som möjligt.

Nyheter