Forskningsbolaget Toleranzia redovisar som väntat ingen omsättning under tredje kvartalet medan rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-1,8), i likhet med resultatet före och efter skatt.

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,12), som följd av ett ökat antal aktier.

Bolaget har under de första nio månaderna i huvudsak investerat i utvecklingen av bolagets
toleransteknologi, framförallt avseende myastenia gravis.

Vid tredje kvartalets utgång hade bolaget en kassabehållning om cirka 47,3 miljoner kronor (9,3). Detta efter en övertecknad företrädesemission under perioden.

Bolagets vd Charlotte Fribert skriver i en kommentar att med kontinuerligt fokus på säkerhet och hälsa under den pågående pandemin löper verksamheten fortsatt på utan någon väsentlig inverkan till följd av covid-19.

Toleranzia, MkrQ3-2020Q3-2019
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-1,1-1,8
Resultat före skatt-1,1-1,8
Nettoresultat-1,1-1,8
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,12
Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire