Diagnostikbolaget Euris handlas idag den 26 mars exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 20 öre per aktie. Teckningstiden löper från 3 april till 17 april och handel med teckningsrätter sker 3 april till 15 april.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire