Detroit, USA, 19 juni 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNEsdb) världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning, visar företagets senaste produkter inom aktiv säkerhet på ett kundevent på American Center for Mobility den 19 juni 2019. Där kommer Veoneer genomföra den första demonstrationen av Zenuitys systemmjukvara integrerad med Veoneers sensorer och datorplattform. 

Kunder kommer under denna vecka se de senaste teknologierna inom aktiv säkerhet demonstreras på banan i Ypsilanti, Michigan, USA. Viktiga teknologier inkluderar en bil där Zenuitys mjukvara integrerats med Veoneers framåtriktade hörnmonterade radar och monovisionskameror. Zenuity, ett joint venture som ägs till 50% av Veoneer och 50% av Volvo Cars, grundades 2017 för att skapa teknologi för säker och intelligent mobilitet.

Förra veckan kommunicerade Volvo Cars att de planerar använda delar av Zenuitys mjukvara och Veoneers kontrollenhet (hårdvara) i fordon förberedda för självkörning som levereras till Uber, för att implementera en funktion som ska göra att fordonen stannar med minimalt risktagande även under svåra förhållanden.

Veoneers teknikportfölj som visas på kundeventet inkluderar:

Zenuity. Världsledande skalbara mjukvarulösningar som körs på en Veoneer ADAS elektronisk kontrollenhet och använder Veoneers monovisionskameror (fjärde generationen) och frontradar (77 GHz). Den har funktioner som adaptiv fartkontroll med `stop and go', autonom nödbromsning (AEB), assistans vid köbildning (traffic jam assist) och körfältsassistans (lane assist), med den senaste sensorfusion mjukvaran.  

4:e generationens monovisionskameror. Industriledande kamera med 100-graders synvinkel och bredare lateral detekteringskapacitet som kan hantera mer avancerade trafiksituationer än tidigare generationer.

Stereovision. Industriledande stereovisualisering och bromsfunktion. Den kan urskilja generella objekt i 3D, generera en körbaneprofil och fatta beslut om vilka ytor det är möjligt att köra på, vilket sammantaget ger en betydligt bättre körupplevelse.  

Radar. Senaste radarn demonstreras med Veoneers 77 GHz hörn- och frontmonterade radar som tex kan upptäcka motorcyklar på långt avstånd.     

LiDAR. Första demonstrationen av en mycket kompakt LiDAR som monterats bakom vindrutan nära backspegeln.

Övervakning av kupén. Första visningen av Veoneers system som övervakar hela kupén. Systemet kan upptäcka om ett barn har glömts kvar i bilen och underrätta föraren.

Night Vision. Veoneers fjärde generation `night vision' med VGA-upplösning. Systemet visar hur ett fordon kan köra autonomt och undvika gångtrafikanter trots mörker och dimma genom input från ortogonal och unik värmebaserad sensordata.

LIV. Tredje generationen av Veoneers forskningsbil fokuserar på att bygga tillit mellan fordonet och föraren genom flera HMI-relaterade teknologier, molnbaserad uppkopplad säkerhet, förarkameror och molnbaserad karttjänst.  

Uppkoppling. Veoneer samarbetar med Ericsson för att lyfta körupplevelsen med hjälp av Ericssons säkra molnlösning och AT&Ts privata nätverk (4G LTE) på American Center for Mobility. Denna teknologi innebär att förare och fordon kan interagera med omgivningen, däribland med vägassistans i realtid, trafikövervakare eller räddningstjänst som befinner sig på vägbanan vid tex trafikolyckor.

"Eventet är en utmärkt möjlighet att visa våra kunder vårt breda produktutbud av de senaste lösningarna för aktiv säkerhet, redo för produktion", säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer. "Jag är framför allt nöjd över att kunna visa Zenuitys mjukvara integrerad med Veoneers sensorer."

För ytterligare information

Media:
Thomas Jönsson, Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27

Investerare & analytiker:
Thomas Jönsson, Communications & IR, Tel +46 (0)8 527 762 27Ray Pekar, Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar, utvecklar och tillverkar säkerhetselektronik - hårdvara, mjukvara och systemlösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, passagerarskydd samt bromssystem. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer är ett nytt teknikbolag som bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 9200 medarbetare i 13 länder och försäljningen 2018 uppgick till 2,2 miljarder USD. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.